رپورتاژ

معرفی المان ها برای تولید گچ قسمت دوم

۲۵-ظرف هوابندی شده : پس از سرد شدن نمونه ای که از آون خارج شده است نمونه را درون این ظرف ریخته و جهت انجام آزمون ها از آن استفاده می گردد.

-۲۶ ظرف نمونه ریزی:از این ظرف که پلاستیکی هم می باشد در آزمون گیرش جهت پاشیدن گچ در آب استفاده می گردد.

مواد شیمیایی

کلرید باریم-۱

درآزمون شیمیایی کلرید باریم ۱۰ درصد مورد لزوم می باشدکه از کلرید باریم جامد ساخته می شود.

اسیدکلریدریک-۲

:(HCI(

درآزمون شیمیایی اسید کلریدریک ۲ مولار مورد لزوم می باشد که از محلول غلیظ آن در دیوار از پیش ساخته شده ساخته می شود.

-۳ سیلیکاژل:در دسیکاتور قرار گرفته و در آزمون شیمیایی

به عنوان جاذب رطوبت مورد استفاده قرار می گیرد .ازکلرید کلسیم نیز می توان برای این منظور استفاده کرد.

-۴آب مقطر:درآزمونهای گچ مورد استفاده قرار می گیرد

-۵ اتیلن دی نیتریلوتترا استیک اسید

درآزمون شیمیایی جهت تیتر کردن محلول ها مورد استفاده قرار می گیرد.

-۶معرف کالکن:درآزمون شیمیایی جهت تشخیص نقطه ی پایان

تیتراسیون استفاده می گردد.

-۷معرف فنل فتالئین:درآزمون شیمیایی جهت تشخیص نقطه ی

پایان تیتراسیون استفاده می گردد.

-۸معرف اریو کروم بلاک تی :درآزمون شیمیایی جهت تشخیص

نقطه ی پایان تیتراسیون استفاده می گردد از کروم در ساخت دیوار پیش ساخته ضد آب نیز استفاده می شود.

-۹نیترات نقره :درآزمون شیمیایی جهت تیتر کردن محلول ها

مورد استفاده قرار می گیرد.

-۱۰معرف کرومات پتاسیم :درآزمون شیمیایی جهت تشخیص

نقطه ی پایان تیتراسیون استفاده می گردد.

-۲۷روش های آزمون

-۱-۲۷ آزمون فیزیکی

محصولات گچی دارای ویژگی خاصی می باشند به طوری که مقادیر کم ناخالصی می تواند اثر زیادی بر روی خواص آنها داشته باشد.لذا برای بدست آوردن نتایج هماهنگ و صحیح باید تمام ابزار های مورد آزمون تمیز بوده و از خرده گچ های باقیمانده تمیز گردند.همچنین در هنگام خشک شدن گچ باید توجه کرد که دمای اضافی ممکن است نمونه را کلسینه کرد و موجب عدم صحت نتایج گردد.آب مورد استفاده جهت مخلوط کردن با گچ پلاستر و بتون گچی نیز آب مقطر یا دی یونیزه عاری از کلرید ها و سولفات ها می باشد. پانل گچی جعفری بهترین تولید کننده دیوار گچی در استان اصفهان.

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *